S King Street Neighborhood Greenway (Tiếng Việt)

Các hoạt động đang diễn ra

Chúng tôi muốn nhận ý kiến phản hồi của quý vị về tuyến đường triển vọng nhất để đảm bảo rằng chúng tôi đã lựa chọn đúng.

Neighborhood Greenway làgì?

Neighborhood greenways có thể bao gồm:

 • Việc sang đường dễ dàng hơn ở các tuyến phố đông nhờ có các vạch sang đường dành cho người đi bộ, đèn hiệu nhấp nháy, hoặc đèn tín hiệu giao thông
 • Các gờ giảm tốc để điều tiết giao thông
 • Các biển dừng ở các phố phụ cắt ngang tuyến phố neighborhood greenway
 • Các biển báo và vạch chỉ dẫn trên mặt đường giúp mọi người tìm đường
 • Các biển báo giới hạn tốc độ 20 dặm một giờ

Tuyến đường hứa hẹn nhất

Chúng tôi đã lựa chọn tuyến đường triển vọng nhất của mình sau khi lắng nghe cộng đồng, xem xét lại các kế hoạch giao thông hiện có, và phân tích dữ liệu giao thông. Tuyến phố đặt ưu tiên dành cho những người đi bộ và đi xe đạp và gồm có:

Map
Legend

CÁC Ý KIẾN CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC

Chúng tôi nhận được các yêu cầu về một tuyến đường neighborhood greenway gồm có:

 • Vạch sang đường an toàn hơn ở Đại lộ Rainier Ave S và Phố S King St dành cho người đi bộ
 • Các tốc độ chậm hơn ở phía đông của Đại lộ 8th Ave S
 • Các khoảng cách sang đường ngắn hơn dành cho người đi bộ
 • Kết nối tốt hơn giữa các khu vực Chinatown, Little Saigon và Judkins Park
 • Có bao gồm các đề xuất cho Kế hoạch Little Saigon Streetscape Concept Plan
 • Cải thiện các kết nối đi bộ và xe đạp ở dưới I-5

Rainier and King
12th and King

Chúng tôi muốn nhận ý kiến phản hồi của quý vị về tuyến đường triển vọng nhất để đảm bảo rằng chúng tôi đã lựa chọn đúng. Chúng tôi vẫn có thể thực hiện các điều chỉnh về tuyến đường đề xuất hoặc các cải thiện ở đường phố dựa trên các ý kiến nhận xét của quý vị.

Tài trợ

Dự án này sẽ được tài trợ bởi Khoản Thuế 9 năm Levy to Move Seattle, đã được các cử tri chấp thuận vào năm 2015. Tìm hiểu thêm về thuế này tại Levy to Move Seattle.

Các Tài liệu

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.