Mô Hình Công Bằng Giao Thông Vận Tải của Seattle

አማርኛ • 繁体字 • 简体中文 • ភាសាខ្មែរ • 한국어 • Oromiffa • af-Soomaali • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English

Lịch sử của các chính sách phân biệt chủng tộc và việc không đầu tư đã tạo ra sự bất bình đẳng trong hệ thống giao thông vận tải của chúng ta, bao gồm thời gian đi làm của các cộng đồng da màu dài hơn so với các cộng đồng da trắng do việc di dời, và thường ít được tiếp cận với dịch vụ giao thông công cộng chất lượng cao. Mặc dù các cộng đồng da màu ít góp phần gây ra ô nhiễm hơn, nhưng họ lại trải qua những tác động lâu dài của sự phân biệt chủng tộc này một cách không cân xứng, bao gồm cả việc hạn chế tiếp cận với các cơ hội và sự giàu có. Kết hợp Mô Hình Công Bằng Giao Thông Vận Tải (Transportation Equity Framework, TEF) mới này vào các chính sách và hoạt động của sở là một bước để giải quyết những vấn đề này.

Sự phát triển

Một Nhóm Làm Việc về Công Bằng Giao Thông Vận Tải (Transportation Equity Workgroup, TEW) được thành lập vào đầu năm 2019 để tìm kiếm ý kiến đóng góp từ một nhóm nhiều thành viên cộng đồng đa dạng đại diện cho cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa, và Người Da Màu và các cộng đồng dễ bị tổn thương. Mỗi thành viên của TEW được kết nối với các tổ chức địa phương trong khu vực Seattle-Quận King và áp dụng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của họ để xác định các hành động nhằm giúp giải quyết các thách thức liên quan đến giao thông vận tải. Ý kiến của họ được sử dụng để xác định một tập hợp các giá trị và chiến lược cho TEF, mà sẽ hướng dẫn các hành động của nhân viên của Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT) trong nhiều năm tới.

Dựa trên các mục tiêu chung của Chương Trình Công Bằng Giao Thông Vận Tải (Transportation Equity Program, TEP):

  • TEF là một lộ trình để những người đưa ra quyết định, nhân viên, các bên liên quan, đối tác, và cộng đồng của SDOT cùng hợp tác để tạo ra một hệ thống giao thông công bằng.
  • Được xây dựng từ Đề Xuất về ​​Công Bằng Xã Hội và Chủng Tộc (Race and Social Justice Initiative, RSJI) của Thành Phố Seattle, Mô Hình Công Bằng Giao Thông Vận Tải (TEF) giúp giải quyết những sự bất bình đẳng tồn tại trong hệ thống giao thông của chúng ta do sự phân biệt chủng tộc theo thể chế.

Năm 2021, SDOT tiếp tục hợp tác với các thành viên của TEW để đồng thiết kế Kế Hoạch Thực Hiện. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, nhân viên của SDOT và các thành viên của TEW đã hợp tác trong một chuỗi các cuộc họp để cho phép những người tham gia xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn, tích cực lắng nghe, và động não sáng tạo để cùng nhau tạo ra một kế hoạch thực hiện.

Tài Liệu về Mô Hình Công Bằng

Kế Hoạch Thực Hiện TEF

Kế hoạch thực hiện bao gồm các chiến thuật nâng cao các giá trị và chiến lược được xác định trong Phần Một của TEF:

  • Các chiến thuật này bao gồm các danh mục khác nhau từ vận động, chính sách, chương trình, dự án cho đến các chiến thuật thay đổi về mặt văn hóa cho sở của chúng tôi, chẳng hạn như quy trình nội bộ và thực tiễn tốt nhất của chúng tôi.
  • Kế hoạch kéo dài từ năm 2022 đến năm 2028, được hiểu là một tài liệu năng động sẽ được điều chỉnh, giám sát, và cập nhật thường xuyên.

Bảng điều khiển kế hoạch thực hiện tương tác bên dưới bao gồm hơn 200 chiến thuật được sắp xếp theo các giá trị của TEF. Hãy trải nghiệm nó để tìm hiểu thêm!

Bảng Điều Khiển TEF

Xem bảng điều khiển này trong một cửa sổ/tab mới .

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.