Các Yêu Cầu Đối Với Khách Hàng Mới

Các Lựa Chọn về Xác Minh Danh Tánh

Để giảm nguy cơ mạo danh và tuân thủ luật liên bang, Seattle sẽ xác minh danh tánh của khách hàng mở chuyên mục dịch vụ điện nước gia đình mới. Các chủ sở hữu và người thuê nhà có thể mở các trương mục điện tử (Seattle City Light) đứng tên họ. Trương mục dịch vụ nước/thoát nước/rác (Seattle Public Utilities) không được mở đứng tên người thuê nhà.

Để xác minh danh tánh của quý vị, quý vị có thể:

 • Nộp đơn xin mở trương mục có công chứng hoặc bản khai có chứng thệ của chủ nhà qua:
  • Fax - gửi tới số 206-470-9800
  • Bưu điện Hoa Kỳ - gửi đơn xin/bản khai chứng thệ của Seattle City Light tới cho:
   Seattle City Light
   Customer Service Center
   P.O. Box 34023
   Seattle WA 98124-4023
  • Bưu điện Hoa Kỳ - gửi đơn xin/bản khai chứng thệ của Seattle City Light tới cho:
   Seattle Public Utilities
   Customer Service Branch
   P.O. Box 34027
   Seattle, WA 98124-4027
 •  Đích thân tới xác minh danh tánh tại một số địa điểm (và gửi xác nhận cho cơ quan điện nước):  
  • Lake City Neighborhood Service Center - 12525 28th Ave. N.E., lầu hai 
  • University Neighborhood Service Center - 4534 University Way N.E.
  • Ballard Neighborhood Service Center - 5604 22nd Ave. N.W.
  • Central Neighborhood Service Center - 464 12th Ave
  • Southeast Neighborhood Service Center - 3815 S. Othello St., Ste 105
  • Southwest Seattle Neighborhood Service Center - 2801 SW Thistle St.
  • Seattle City Light's North Service Center - 1300 N. 97th St.
  • Seattle City Light's South Service Center - 3613 Fourth Avenue S.
  • Trung tâm dịch vụ không cần lấy hẹn trước của Seattle Public Utilities tại Seattle Municipal Tower - 700 Fifth Ave. (lầu 4)

 

Các Bằng Chứng về Danh Tánh được Chấp Nhận

Seattle chấp nhận giấy tờ nhận dạng có hình do chỉnh phủ cấp, trong đó có ghi tên, ngày tháng năm sinh và hình của người sỡ hữu. Các ví dụ là:

 • Thẻ căn cước hoặc bằng lái xe do tiểu bang hoặc lãnh thổ Hoa Kỳ cấp
 • hộ chiếu hiện đang còn hiệu lực
 • Thẻ căn cước cấp cho ngoại kiều Mễ 
 • thẻ cư trú dài hạn
 • thẻ cư dân ngoại kiều
 • thẻ cư trú tạm thời
 • thẻ cho phép làm việc
 • giấy chứng nhận nhập tịch
 • thẻ Quân Nhân/Danh Tánh theo Hiệp Định Giơ-ne-vơ

Quý vị có thắc mắc? (206) 684-3000 Bấm số 5, sau đó số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.

 

Public Utilities

Andrew Lee, General Manager and CEO
Address: 700 5th Avenue, Suite 4900, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34018, Seattle, WA, 98124-5177
Phone: (206) 684-3000
SPUCustomerService@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Public Utilities

Seattle Public Utilities (SPU) is comprised of three major direct-service providing utilities: the Water Utility, the Drainage and Wastewater Utility, and the Solid Waste Utility.