เงินทุนช่วยเหลือซ่อมแซมหน้าร้าน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจกำลังลงทุนเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเงินทุนของรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สิน ธุรกิจขนาดเล็กสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือจำนวน $2,000 ผ่านกองทุนช่วยเหลือซ่อมหน้าร้านเพื่อช่วยซ่อมแซมความเสียหายของทรัพย์สินหน้าร้านที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021

เปิดรับสมัครวันที่ 18 ตุลาคม 2022 สำนักงานของเราจะรับใบสมัครจากธุรกิจขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องจนกว่าเงินทุนจะหมดลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลด้านล่างก่อนสมัคร

ต้องกรอกใบสมัครออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษ มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดได้สองภาษาพร้อมช่วยเหลือคุณในการกรอกใบสมัคร และคุณสามารถดูตัวอย่างคำถามในการสมัครด้านล่าง หากต้องการขอรับบริการแปลภาษาหรือล่าม กรุณาโทรไปที่หมายเลข (206) 684-8090

สมัครที่นี่!

ความเสียหายของทรัพย์สินประเภทใดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์

เงินทุนซ่อมแซมหน้าร้านสามารถใช้ได้เฉพาะกับความเสียหายของทรัพย์สินในปัจจุบัน หรือการชดใช้คืนค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระไปแล้วสำหรับความเสียหายในอดีตเท่านั้น

ความเสียหายของทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ได้แก่ หน้าต่างชำรุด ประตูชำรุด ล็อคชำรุด และการทำลวดลายบนหน้าต่าง

เงินทุนนี้ ไม่ ครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน การลบภาพกราฟฟิตี้ การทาสี การซื้อกล้องวงจรปิด หรือความเสียหายจากสินค้าที่ถูกโจรกรรม

คุณสมบัติต่าง ๆ ตามเกณฑ์

คุณต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนนี้:

 • หน้าร้านได้รับความเสียหาย หลังวันที่ 1 มกราคม 2021
 • ธุรกิจประสบปัญหาโดยตรงจากเศรษฐกิจหยุดชะงักเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมืองซีแอตเทิลที่ยังไม่หมดอายุ
 • ชำระภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ให้แก่เมืองซีแอตเทิลเต็มจำนวน
 • ตั้งอยู่ในเขตเมืองซีแอตเทิล
 • เป็นธุรกิจที่ประกอบการอิสระ ไม่ใช่ธุรกิจแฟรนไชส์และไม่ใช่ธุรกิจเครือข่าย
 • เป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร
 • มีสถานประกอบธุรกิจไม่เกินสองแห่ง
 • ปัจจุบันยังเปิดทำการและประกอบธุรกิจอยู่

เกณฑ์เพิ่มเติม:

 • สามารถส่งใบสมัครได้ไม่เกินสองใบต่อหนึ่งธุรกิจ เป็นเจ้าของธุรกิจ มีหมายเลขประจำตัวนายจ้าง (EIN) หมายเลข SSN หมายเลข UBI หมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจ มีที่อยู่บ้านและ/หรือที่อยู่ธุรกิจ จะต้องใช้ใบสมัครแต่ละใบสำหรับเหตุการณ์และวันที่ต่างกัน
 • ธุรกิจจะต้องเปิดดำเนินการอย่างน้อย 24 เดือน ( วันที่ 1 ตุลาคม 2022)
 • ธุรกิจต้องดำเนินการจากที่ตั้งจริงและ/หรือจากรถบรรทุกเคลื่อนที่ ที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

เกณฑ์ตามขนาดธุรกิจ:

 • ธุรกิจมีพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) ได้ไม่เกิน 50 คน ในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา
 • ทำรายได้สุทธิต่อปีมากกว่า 1,000 ดอลลาร์และไม่เกิน 7,000,000 ดอลลาร์ ตามที่ได้รายงานในแบบฟอร์มภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ต่อแผนกการเงินและบริการด้านธุรการของเมืองซีแอตเทิลในปี 2019 และปี 2020

ธุรกิจที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือซ่อมแซมหน้าร้านได้แก่:

 • ธุรกิจที่ไม่มีที่ตั้งในเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองของคิงเคาน์ตี้
 • ธุรกิจที่เป็นสถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่ที่อยู่ภายใต้เทศบัญญัติเมืองซีแอตเทิล ข้อ 6.270 (Seattle Municipal Code 6.270) 
 • ร้านขายกัญชา เกษตรกรผู้ปลูกกัญชา และสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ 
 • ธุรกิจประเภท 501(c)(3), 501(c)(6) หรือ องค์กรไม่หวังผลกำไรประเภท 501(c)(19)

เอกสารที่ต้องใช้

คุณจะต้องใช้เอกสารต่อไปนี้เพื่อใช้ในการส่งใบสมัครของคุณ:

 • หมายเลขประจำตัวธุรกิจ (Unified Business Identifier หรือ UBI) (เก้าหลัก)
 • หมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ทางเมืองออกให้ (หกหลัก)
 • ภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) คุณไม่จำเป็นต้องส่งสำเนาแบบฟอร์มรายงานภาษีของคุณ

หากได้รับเลือกให้ได้รับเงินทุน คุณจะต้องนำส่ง:

 • หลักฐานที่แสดงความเสียหายของทรัพย์สิน คุณจะต้องส่งเอกสาร สองในสาม ของประเภทเอกสารต่อไปนี้:
  • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมที่เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือประมาณการความเสียหายในปัจจุบัน
  • หมายเลขใบแจ้งความที่สำนักงานตำรวจออกให้
  • รูปภาพความเสียหายหน้าร้าน
 • รหัสยืนยันตัวตนของธุรกิจโดยเฉพาะ (Unique Entity Identifier หรือ UEI)
  • ในเดือนเมษายน 2022 จะต้องมีรหัสยืนยันตัวตนของธุรกิจโดยเฉพาะ (UEI) เพื่อรับทุนจากโครงการที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลาง สำนักงานพาณิชย์แห่งรัฐวอชิงตันได้จัดทำรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ UEI สำหรับวิธีสมัครเพื่อขอหมายเลขนี้
 • หมายเลขประจำตัวนายจ้าง (EIN) หรือหมายเลขประกันสังคม (SSN)
  • เมืองซีแอตเทิลเป็นเมืองที่น่าอยู่ เราให้ความสำคัญกับการไม่แบ่งแยกและความเสมอภาค เจ้าหน้าที่ของเมืองจะไม่ถามสถานะการเป็นพลเมืองและให้บริการประชาชนโดยไม่คำนึงถึงสถานะการเข้าเมือง
 • กรอกแบบฟอร์ม W-9

ขั้นตอนการสมัคร

คุณต้องส่งใบสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2022

สำนักงานของเราจะประเมินคุณสมบัติเพื่อพิจารณาว่าใบสมัครได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเงินทุนเมื่อได้รับใบสมัครหรือไม่

เจ้าหน้าที่อาจติดต่อผู้สมัครทางโทรศัพท์ที่ใช้รหัสพื้นที่ 206 หรืออีเมลที่ลงท้ายด้วย @seattle.gov ธุรกิจสามารถตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่ได้โดยโทรไปที่สำนักงานของเราที่หมายเลข (206) 684-8090 หรือไปที่ หน้าสมุดรายชื่อทีมงานของเรา บนเว็บไซต์ของเรา

ยื่นใบสมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนซ่อมแซมหน้าร้านได้ที่นี่

ความช่วยเหลือด้านการแปลภาษาหรือล่าม

เจ้าหน้าที่สองภาษาพร้อมตอบคำถามและช่วยเหลือผู้สมัครในการกรอกใบสมัครเป็นภาษาต่อไปนี้: อัมฮาริก จีน เกาหลี โซมาลี สเปน ไทย และเวียดนาม การสนับสนุนด้านภาษาเพิ่มเติมมีให้ผ่านทางสายภาษาของเราที่ (206) 684-8090

นอกจากนั้น คุณยังสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้พร้อมถามคำถามเกี่ยวกับการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร: คำถามเกี่ยวกับการสมัครขอทุนซ่อมแซมหน้าร้าน

คุณสามารถยื่นใบสมัครสำหรับหลายเหตุการณ์ได้หรือไม่

สำนักงานของเราจะอนุญาตให้ธุรกิจสมัครได้มากถึงสองครั้ง หากพวกเขาประสบกับเหตุการณ์การทำลายทรัพย์สินหน้าร้านหลายครั้ง จนกว่าเงินทุนหมดลง เหตุการณ์เหล่านั้นต้องเกิดขึ้นในวันที่ต่างกันจึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนครั้งที่สอง

จำเป็นต้องยื่นใบแจ้งความที่สำนักงานตำรวจออกให้ในการขอรับทุนนี้หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องยื่นใบแจ้งความที่สำนักงานตำรวจออกให้ เพื่อแสดงหลักฐานความเสียหายของทรัพย์สิน คุณจะต้องส่งเอกสาร สองในสาม ประเภทของเอกสารต่อไปนี้: ใบเสร็จรับเงิน หมายเลขใบแจ้งความที่สำนักงานตำรวจออกให้ หรือรูปถ่ายแสดงความความเสียหายของทรัพย์สิน

ธุรกิจสามารถแจ้งความต่อตำรวจได้โดยการโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 911 หรือผ่านทางเว็บไซต์ Online Crime Reporting

คุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามหรือไม่

กรุณาโทรไปที่หมายเลข (206) 684-8090 เพื่อขอความช่วยเหลือ และบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในข้อความเสียงของคุณ: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษาที่ถนัด และประเภทของความช่วยเหลือที่ต้องการ

โปรแกรมหรือความช่วยเหลือที่กำลังจะจัดให้มีขึ้น

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรมอื่น ๆ จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ โปรดสมัครรับจดหมายข่าวของเราหรือติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย: @SeattleEconomy บน Twitter ,Instagram และ Facebook

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเมืองโดยการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนที่หลากหลายของเมืองซีแอตเทิล

เมืองซีแอตเทิลสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับคำถามเพิ่มเติม การแปลภาษาหรือต้องการล่าม ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เอกสารในรูปแบบอื่นหรือข้อมูลการเข้าถึง โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจที่ (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.