การออกแบบเว็บไซต์โดยเยาวชน (Youth Web Design)

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลกำลังร่วมมือกับ องค์กร Urban League of Metropolitan Seattle เพื่อขยายโปรแกรม Youth Web Design ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้เพื่อสร้างเว็บไซต์ของธุรกิจและปรับปรุงสถานะบนโลกออนไลน์ของตน

ขั้นตอนการสมัคร

คุณต้องยื่นใบสมัครทางออนไลน์ภายในวันที่ 30 กันยายน .. 2022

ต้องกรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารได้สองภาษาพร้อมตอบคำถามและช่วยคุณกรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ หากต้องการขอรับบริการแปลภาษาหรือล่าม กรุณาโทรไปที่หมายเลข (206) 684-8090

สมัครที่นี่!

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ

ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • ต้องชำระภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) เต็มจำนวน
  • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิล
  • ต้องไม่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ประเภท 501 (c)(3)
  • ตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน
  • ไม่มีเว็บไซต์ของธุรกิจในขณะนี้ หรือมีเว็บไซต์ที่ล้าสมัยอย่างยิ่งและธุรกิจไม่สามารถทำการอัปเดตตามความจำเป็นได้

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

นักเรียนนักศึกษาและเจ้าของกิจการจะทำงานร่วมกันเป็นเวลาหกสัปดาห์ในการสร้างเว็บไซต์ที่ทันสมัยเพื่อขยายสถานะบนโลกออนไลน์และการประกอบธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจและ/หรือตัวแทนธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าร่วมการประชุมภาคบังคับเพื่อประสานงานกับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในการออกแบบเว็บไซต์

คุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามหรือไม่

กรุณาโทรไปที่หมายเลข (206) 684-8090 เพื่อขอความช่วยเหลือ และบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในข้อความเสียงของคุณ: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ภาษาที่ถนัด และประเภทของความช่วยเหลือที่ต้องการ

โปรแกรมหรือความช่วยเหลือที่กำลังจะจัดให้มีขึ้น

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโปรแกรมอื่น ๆ จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ โปรด สมัครรับจดหมายข่าวของเรา หรือติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย: @SeattleEconomy ใน Twitter Instagram และ Facebook 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเมืองซีแอตเทิลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเมืองโดยการส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนที่หลากหลายในเมืองซีแอตเทิล

เมืองซีแอตเทิลขอสนับสนุนให้ทุกคนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับคำถามเพิ่มเติม การแปลภาษาหรือต้องการล่าม ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เอกสารในรูปแบบอื่นหรือข้อมูลการเข้าถึง โปรดติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจที่ (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.