Daanan para lamang sa bus sa Rainier Ave S

አማርኛ • اَلْعَرَبِيَّةُ • 繁体字 • af-Soomaali • Español • Tagalog • ትግርኛ • Tiếng việt • English

Na-update Agosto 2, 2022

Pagpapabuti ng mapagkakatiwalaang pagbibiyahe at mga oras ng paglalakbay

Ano ang Nangyayari sa Ngayon?

Hulyo 8 - 10, nailagay namin ang unang yugto ng pinalawak na pang-bus lamang na daanan sa Rainier Ave S. Karaniwan sa mga tao na mangailangan ng oras para makasanayan ang bagong disenyo ng kalye. Aming sinusubaybayan ang daloy ng trapiko sa Rainier Ave S at sa iba pang mga kalapit na mga kalye upang mas mabuting maunawaan kung at papaano nagbabago ang takbo ng trapiko sa loob ng darating na mga buwan. Batay sa aming natutunan, kami ay maaaring gumawa ng mga pagsasaayos sa hinaharap o magpatupad ng iba pang mga pagbabago upang makatulong na pamahalaan at mapakalma ang trapiko.

Sisimulan namin ang pakikipag-ugnayan para sa ikalawang yugto ng proyekto sa lalong madaling panahon. Aming i-a-update ang aming webpage at magpapadala ng email ng pagbabago kung mayroon kaming mga karagdagang impormasyon. Hinihikayat namin kayo na mag sign-up sa mga update sa email upang manatiling nakakaalam!

Mabilis na mga kaalaman tungkol sa pang-bus lamang na mga daanan

 • Ang mga taong nagmamaneho ng mga kotse at mga truck ay hindi maaaring bumiyahe sa mga daanang minarkahan at nilagdaan bilang "pang-bus lamang". Ang mga daanan na pininturahan ng pula ay limitado para lamang sa mga bus 24 oras sa bawat araw at 7-araw sa bawa't linggo.
 • Ang mga taong nagmamaneho ay maaaring pumasok sa pang-bus lamang na daanan upang makaliko sa kanan sa mga driveway at mga interseksyon
 • Mga taong nagbibisikleta ay maaaring gumamit ng pang-bus lamang na daanan
 • Ang mga sasakyan na pang-emerhensiya ay maaaring gumamit ng mga pang-bus lamang na daanan kapag tumutugon sa isang insidente
 • Tanging mga pampubliko na sasakyan na pang-transportasyon lamang ang pinapayagan na gumamit ng may naka-marka na "pang-bus lamang" na mga daanan. Hindi kasama ang mga bus na pang-eskwela, mga vanpool, shuttle pang-trabaho, mga motorsiklo, mga carpool o mga charter bus. 

Para sa karagdagan pang mga impormasyon tungkol sa mga daanang pang-transit, kabilang ang mga pang-bus lamang na daanan, bisitahin ang aming webpage para sa transit lane.

Pangkalahatang Ideya ng Proyekto

Ang mga daanan para lamang sa bus ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mas maasahan na paggalaw sa mga bus sa pamamagitan ng pagbubukod sa ibang pang mga sasakyan. Binabawasan ng mga daanan para lamang sa bus ang mga oras ng paglalakbay ng bus, lalo na kapag mabigat ang daloy ng trapiko, sa pamamagitan ng pagliit ng mga pagkaantala na nauugnay sa pagsisikip. Ang aming layunin ay upang makagawa ng pagbibiyahe na naa-access, maginhawa, at maaasahan na mapipiling transportasyon para sa lahat ng mga taong naririrahan, nagtatrabaho, at bumibisita sa Seattle. Ang isang paraan na aming ginagawa patungo sa layunin na ito ay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng aming network ng mga daanan para lamang sa bus upang lumikha ng isang mas maaasahan at epektibong sistema ng pagbibiyahe na maaaring maglipat ng mas maraming mga tao sa mas maiksing oras.

Kami ay nakikipagtulungan sa King County Metro upang mapabuti ang pagiging maaasahan na pagbibiyahe sa Rainier Valley. Ang Ruta 7 ay isa sa mga pinaka maabalang ruta ng bus sa Seattle, na naglilingkod sa 8,000 na mga biyahero bawat araw (11,200 na mga biyahero bawat araw bago pa ang pandemya.) Habang ang mga bus ng Ruta 7 ay naka iskedyul na dumating bawat 10 minuto o mas maaga, ang mga bus ay madalas na naaantala dahil sa pagsisikip ng daloy trapiko sa Rainier Ave S. Upang makatulong na mapabuti ang pagiging maaasahan ng pagbibiyahe sa mahalagang koridor na ito, kami ay nagdaragdag ng mga daanan para lamang sa bus sa Rainier Ave S. Ang gawaing ito ay magaganap sa dalawang bahagi:

Ika-1 bahagi (nakumpleto noong Hulyo 2022) Magdagdag ng isang pahilaga na daanan para lamang sa bus sa pagitan ng S Alaska St at S Walden St, at isang patungong timog na daanan para lamang sa bus sa pagitan ng S Oregon St at S Edmund St. Isang daanan na pang biyahe ang papalitan upang maging daanan para lamang sa bus. Walang pangkasalukuyan na paradahan sa kalye ang aalisin. Tingnan ang mga naisalarawan sa ibaba para sa karagdagan na detalye.

Ika-2 bahagi (pakikipag-ugnayan sa 2022) Aming sinusuri ang mga karagdagan na pagbabago upang higit pang mapabuti ang pagiging maaasahan ng pagbibiyahe at oras ng biyahe, kabilang ang pagpapalawak ng mga daanan na nakalaan para lamang sa mga bus sa hilagang bahagi sa Rainier Ave. Aming pinag aaralan ang isang proyektong ika-2 bahagi na magpapalawak sa pahilaga na daanan na nakalaan para lamang sa mga bus mula S Walden St hanggang S Massachusettes St. Isang daanan na pang biyahe ang papalitan upang maging daanan na nakalaan para lamang sa mga bus. Maaring maisama sa proyekto ang ilang mga pagpapabuti sa mga panghudyat upang makatulong na mas maging prioridad ang transit at maging epektibo ang paggalaw ng iba pang trapiko. Ang Ika-2 bahagi na proyekto ay nasa mga unang yugto, at pinaplano naming masimulan ang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa darating na pahanon ng 2022 para mangalap ng tugon para ipaalam ang proyekto.

Mapa ng lugar ng proyekto:

Isang mapa ng lugar ng proyekto para sa daanan para lamang sa bus sa Rainier Ave S, nagpapakita ng Ika-1 bahagi at Ika-2 pataas ng Rainier Ave S.

Tignan ang pinalaki na imahe.

Karaniwang seksyon ng kasalukuyang disenyo ng kalye (nakatingin sa hilaga):

Isang grapiko na nagpapakita ng kasalukuyang disenyo kapag nakatingin sa hilaga.

Karaniwang seksyon ng hinaharap na disensyo ng kalye na mayroong daanan para lamang sa bus (nakatingin sa hilaga):

Isang grapiko na nagpapakita kung ano ang mga makikitang pagbabago kapag nakatingin sa hilaga.

Kasalukuyang disenyo ng kalye sa pagitan ng S Oregon St at S Alaska St (nakatingin sa timog):

Graphic image of the current street design

Panghinaharap na disenyo ng kalye na mayroong daanan para lamang sa bus sa pagitan ng S Oregon St at S Alakska St (nakatingin sa hilaga):

Graphic image of the future street design

Pinangmulan ng Proyekto:

Ang Rainier Ave S ay isang pangunahing mahalagang kalye na nag-uugnay sa mga tao patungo sa mga negosyo at sentro ng kultura sa lungsod. Isa rin itong maliit na koridor ng kargahan na nag-uugnay sa mga taong naglilipat ng mga kalakal sa kanilang mga destinasyon. Ang Rainier Ave S ay isa rin na importanteng koridor ng transit na naglilingkod sa mga rutang 4, 7, 9, 48, 50 at 106 ng King County Metro. Direktang pinaglilingkuran ng Ruta 7 bus ang lumalaking Rainier Valley at mga komunidad na tradisyonal na hindi gaanong kinakatawan at hindi nabibigyan ng serbisyo. Maraming tao na nakatira sa Rainier Valley ang umaasa sa bus ng Ruta 7 bawat araw upang ma-access ang mga lokal na serbisyo, katulad ng mga paaralan, pamilihan, trabaho, at sa mga lugar ng pagpupulong ng komunidad. Patuloy na umaasa ang mga tao sa Ruta 7 sa panahon ng pandemiya ng COVID-19 at ng ruta ng bus ay napanatili ang ilan sa mga pinakamataas na bilang ng sumasakay sa panahon ng pandemiya.

Ang Ruta 7 ay nagkaroon ng isa sa pinakamataas na sakay ng transit sa panahon ng pandemya. Noong tag-lagas ng 2020, ang Ruta 7 ay napanatili ang 60% ng sumasakay bago-magCOVID.

Isang imahe ng impormasyon na nagpapakita ng pinakasikat na mga ruta ng bus mula tag-lagas 2020 bilang gamit ng komunidad ng BIPOC.

Tignan ang pinalaki na imahe.

Ang proyektong ito ay pinili bilang bahagi ng isang malapit na pagkakataon upang mapabuti ang pagiging maaasahan ng transit at oras ng paglalakbay sa isang ruta kung saan nanatiling mataas ang sumasakay ng transit sa buong pandemya ng COVID-19. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga pamumuhunan na ito ngayon, ang pagbibiyahe ay maaaring patuloy na maging maaasahan at mahusay na pagpipilian na transportasyon para sa mga tao habang patuloy tayong bumabangon mula sa pandemya.

Ang proyekto ng transit lane ng Rainier Ave S ay binuo mula sa mga nakaraang pagsisikap sa pakikipag-ugnayan at pagpaplano upang mapabuti ang pagiging maaasahan na transit sa Rainier Valley. Ang SDOT at King County Metro ay nagsagawa ng pakikipag-ugnayan noong 2017-2018, at muli noong 2019-2020 upang mangalap ng input ng komunidad para sa kinakailngan at prioridad sa transportasyon sa kahabaan ng Rainier Ave S bilang bahagi ng RapidRide R Line project. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan aming napag-alaman:

 • Nais ng mga tao ng maaasahang pagbibiyahe upang makarating sa mga destinasyon at mga kinakailangan na serbisyo sa kahabaan ng Rainier Ave S (sa halip na sumakay lamang papuntang downtown)
 • Suporta para sa mga pagbiyahe ng transit na nagdudulot ng maiksing oras at kumukonekta sa iba pang transit
 • Mas ligtas na pag-aaccess para sa mga taong naglalakad, nagbibisikleta, at nagroroling patungo sa mga hintuan ng bus (lalo na sa mga tawiran na malapit sa mga hintuan ng bus)
 • Suporta para sa daanan para lamang sa bus sa pagitan ng Chinatown-ID at Mt Baker Link Rail Station
 • Karamihan sa mga tao ay sumusuporta sa panukalang alisin ang paradahan sa kalye pabor sa pagdaragdag ng mga daanan para lamang sa bus, ngunit may mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na epekto sa maliliit na negosyo

Mga Benepisyo ng Proyekto

 • Ang pagdaragdag at pagpapalawak ng mga daanan para lamang sa bus sa Rainier Ave S ay magpapabuti sa pagiging maaasahan ng pagbibiyahe sa Rainier Ave S, kabilang ang mga rutang madalas na may mataas na pagsakay gaya ng mga Ruta 7, 48 at 106
 • Ang pagdaragdag ng mga daanan para lamang sa bus ngayon ay magbibigay-daan sa transit na patuloy na maging isang saklolo at mas mahusay na makapaglingkod sa komunidad ng Rainier Valley habang sama-sama tayong bumabawi at muling magbubuo mula sa pandemya
 • Ang mga daanan na para lamang sa bus ay maayos na makakakonekta ang mga tao sa bus patungo sa bagong Judkins Park Light Rail Station na magbubukas sa 2023, bilang karagdagan sa mga kasalukuyang transit hub tulad ng Mt. Baker Light Rail Station at McClellan St Metro Transit Station
 • Ang Rainier Ave S ay nagbibigay ng napakadalas na serbisyo ng bus sa umaga sa oras ng kasagsagan sa umaga, na may isang pahilagang bus na dumarating tuwing 3.5 minuto. Ang mga daanan na para lamang sa bus ay makakatulong sa mas maraming tao na makarating sa kanilang pupuntahan sa oras at makaranas ng mas pare-parehong oras ng paglalakbay. Sa isang karaniwang biyahe sa umaga, ang mga tao sa bus ay makakatipid ng 2 minuto pagkatapos mailagay ang daanan na para lamang sa bus. Sa pinakamasikip na mga biyahe sa umaga, ang mga tao sa bus ay makakatipid ng 6 na minuto gamit ang daanan na para lamang sa bus.

Isang imahe ng impormasyon na nagpapakita ng karaniwan na oras ng paglalakbay sa umaga at ang karaniwan na oras ng paglalakbay kapag mas masikip ang mga kondisyon.

 • Inaasahan namin na ang Ika-1 bahagi na proyekto ay makakatipid ng higit sa 1 minuto para sa mga tao sa bus na naglalakbay pahilaga sa pagitan ng S Alaska St at S Walden St. Inaasahan namin ang higit pang pagtitipid sa oras ng paglalakbay sa transit sa pamamagitan ng pagpapahaba sa daanan para lamang sa bus sa hilaga patungo sa I-90 kung saan ang daloy ng trapiko ay kadalasang mas malaki ang kasikipan.

Matuto pa tungkol sa daanan na para lamang sa bus sa Rainier Ave S

Ilang oras ang matitipid ng mga bus pagkatapos maitayo ang mga daanan ng transit?

Inaasahan namin na ang pagkumpleto sa Ika-1 bahagi ng proyekto ay makakatipid ng higit sa 1 minuto para sa mga tao sa bus na bumibiyahe pahilaga sa pagitan ng S Alaska St at S Walden St. Inaasahan namin na magkakaroon ng mas malaking pagtitipid sa oras kung ang daanan na para lamanng sa bus ay pahahabain sa hilaga. patungo sa I-90 kung saan ang daloy ng trapiko ay kadalasang mas malaki ang kasikipan. Patuloy naming susuriin ang mga potensyal na pagtitipid ng oras na ito bilang parte ng Ika-2 bahagi na proyekto.

Bakit nagdaragdag ngayon ng mga daanan na para lamang sa bus?

Ang proyektong ito ay pinili bilang bahagi ng isang malapit na pagkakataon upang mapabuti ang pagiging maaasahan ng transit at oras ng paglalakbay sa isang ruta kung saan nanatiling mataas ang sumasakay ng transit sa buong pandemya ng COVID-19. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga pamumuhunang ito ngayon, ang pagbibiyahe ay maaaring patuloy na maging maaasahan at mahusay na opsyon sa transportasyon para sa mga tao habang patuloy tayong bumabangon mula sa pandemya.

Magkakaroon ba ng anumang mga epekto sa pagpa-paradahan?

Walang kasalukuyang paradahan sa kalye ang aalisin para Ika-1 bahagi na proyekto. Ang anumang epekto sa paradahan sa kalye mula sa Ika-2 bahagi na proyekto ay tutukuyin habang patuloy ang pagpaplano at disenyo ng proyekto.

Magbabago ba ang pag-access sa mga negosyo at/o tirahan?

Hindi, ang pag-access sa mga negosyo at/o mga tirahan sa Rainier Ave S ay hindi magbabago sa Ika-1 bahagi na proyekto. Ang mga taong nagmamaneho ay makakapasok pa rin sa mga daanan na para lamang sa bus upang lumiko sa mga interseksyon o papunta sa mga negosyo/tirahan. Anumang mga pagbabago sa pag-access mula sa Ika-2 bahagi na proyekto ay matutukoy pa lamang.

Ano ang mga potensyal na epekto sa mga taong nagmamaneho ng mga kotse at trak?

Hindi namin inaasahan ang makabuluhang epekto sa oras ng paglalakbay para sa mga taong nagmamaneho ng mga kotse at trak pagkatapos maitayo ang Ika-1 bahagi na proyekto. Bilang parte ng Ika-2 bahagi ng proyekto, patuloy naming pag-aaralan ang mga potensyal na epekto sa mga taong nagmamaneho ng mga kotse at trak at magsisikap na tumukoy ng mga estratehiya upang pamahalaan o pagaanin ang mga epektong iyon.

Paano ninyo tinutugunan ang pag-lusot ng trapiko sa mga katabing kapitbahayan?

Nauunawaan namin na pipiliin ng ilang taong nagmamaneho na dumaan sa mga alternatibong ruta sa mga residensyal na kapitbahayan upang maiwasan ang masikip na mga kalye. Dahil sa kasalukuyang dami ng trapiko, hindi namin inaasahan na magkakaroon ng makabuluhang paglilipat ng trapiko (o mga taong pipiliing dumaan sa mga alternatibong ruta) mula sa Ika-1 bahagi na proyekto.

Alam namin na ang paglipat ng higit pang mga biyahe patungo sa transit ay magiging mahalaga sa:

 1. Pagtulong sa mas maraming tao na makinabang mula sa isang mas maaasahang sistema ng transportasyon
 2. Pagtulong na mabawasan ang mga epekto ng paglilipat ng trapiko sa mga lokal na kapitbahayan

Magsasagawa kami ng karagdagang pakikipag-ugnayan sa 2022 habang binubuo namin ang isang Ika-2 bahagi ng proyekto para mas maunawaan kung paano namin matutugunan ang mga hadlang para sa mga tao na sumakay ng transit. Bilang bahagi ng pakikipag-ugnayan na iyon, plano rin naming makinig sa lokal na komunidad para mas maunawaan ang:

 • Pagmamalasakit at posibleng estratehiya na maaring ipatupad upang maiwasan ang paglulusot ng trapiko
 • Mga estratehiya upang matulungan ang mas maraming tao na lumipat ng mas maraming biyahe sa transit o paglalakbay sa mga oras na hindi gaanong masikip sa araw upang manatiling malinaw ang mga kalye kapag kailangan ng mga tao na magmaneho

Importanteng ruta ang Rainier Ave S para sa mga taong nagbibisikleta. Anong mga pagpapabuti ang inyong ginagawa upang mapabuti ang mga kondisyon para sa mga taong nagbibisikleta?

Aming napag-alaman na ang Rainier Ave S ay isang mahalagang kalye para sa mga taong nagbibisikleta dahil ito ang madalas na pinakapatag at pinakadirektang ruta. Ang Rainier Ave S ay isa rin sa mahalaga at madalas na ginagamit na ruta para sa transit, kargamento, at iba pang mga sasakyan. Dapat nating balansehin ang mga pangangailangan at priyoridad na ito kapag gumagawa ng mga desisyon tungkol sa mga pagbabago sa kalye at ang limitadong espasyo sa karapatan ng daan. Sa ngayon, aming napag-alaman na ang dalawang pangunahing priyoridad ng komunidad para sa Rainier Ave S ay upang mabawasan ang mga banggaan at panatilihing gumagalaw ang mga bus.

Ang mga taong nagbibisikleta ay pinapayagang bumiyahe sa mga daanang para sa bus lamang batay sa Batas ng Estado ng Washington. Kinakailangang tandaan ng mga taong nagbibisikleta sa tabi ng bangketa na daanan ng bus na kadalasang humihinto ang mga bus sa mga hintuang in-lane at kailangang magbiyahe ng maingat. Alinsunod sa batas ng Estado, kung sino man ang nasa unahan ang siyang may priyoridad. 

Habang ang mga daanang pangbisikleta ay hindi kasalukuyang nakaplano para sa Rainier Ave S, gumagawa kami ng ibang mga pagbabago sa Rainier Ave S na magpapabuti sa mga kondisyon para sa mga taong naglalakad, nagbibisikleta, at gumugulong. Marami sa mga pagpapaayos na ito ay ginagawa kasama ng iba pang mga kalapit na proyekto kabilang ang Route 7 Transit-Plus Multi-Modal Corridor. Ang Pangunahing Plano ng Pagbisikleta ng taon 2014 ay nirerekomenda ang protektadong mga daanang pangbisikleta sa Rainier Ave S sa hilaga ng Mt Baker Blvd. Habang sinusuri namin ang mga opsyon upang palawakin pa ang papuntang hilagang daanang pang-bus lamang sa proyektong Yugto 2, magsasagawa kami ng karagdagang outreach upang maunawaan kung paano ginagamit ng mga naninirahan, nagtatrabaho, at bumabiyahe sa Rainier Ave S sa ngayon at kung paano ito gustong ng mga tao na gamitin ito sa hinaharap.

Sa nakalipas na mga taon, gumawa kami ng iba pang mga pagbabago sa Rainier Ave S upang mapabuti ang mga kondisyon at kaligtasan sa Rainier Ave S, kabilang ang pagbabawas sa limitasyon ng bilis sa 25 MPH, paglalagay ng nangungunang mga panghudyat sa tawiran, at pagbuo ng iba pang mga hakbang sa kaligtasan at pagpapatahimik ng trapiko bilang bahagi ng proyekto ng Rainier Ave Improvements.

Kami ay gumawa o gagawa ng mga pagpapa-ayos sa ibang kalapit na mga ruta para sa mga taong nagbibisikleta kabilang ang:

Iskedyul

 • Maagang bahagi ng 2022: Kompletong disenyo at pag-uumpisa ng pakikipag-ugnayan para sa Ika-1 bahagi ng proyekto
 • Hulyo 2022: Paggawa ng Ika-1 bahagi ng proyekto
 • Tag init 2022: maguumpisa ang pakikipag-ugnayan sa Ika-2 bahagi ng proyekto
 • 2023-2024: Pangwakas na disenyo at pagsasagawa ng Ika-2 bahagi ng proyekto

Ika-1 Bahagi:

Isang talahanayan na nagpapakita na tayo ay kasalukuyang nasa bahagi ng disenyo ng proyektong ito, partikular ang maagang disenyo.

Ika-2 Bahagi:

Isang talahanayan na nagpapakita na tayo ay kasalukuyang nasa bahagi ng pagpaplano ng proyektong ito, partikular ang pagbuo ng proyekto.

Mga Kaugnay na Proyekto

Transit-Plus Multimodal na Pasilyo ng Ruta 7

RapidRide R

Mga Pagpapabuti sa Koridor ng Rainier Ave

Pagpopondo

Ang proyekto na ito ay posible salamat sa 80 porsyento ng botante ng Seattle na nagpasa ng Seattle Transit Measure (Proposition 1) noong Nobyembre 2020, kung saan ay lumikha ng mapagkukunan ng kita para sa mas madalas, maaasahan, naa-access na serbisyo ng bus sa ating lungsod. Sa pamamagitan ng 0.15% na buwis sa pagbebenta (katumbas ng 15 sentimo sa $100 na pagbili) ikaw ay direktang sumusuporta sa transit ng inyong komunidad.

Mga materyales

Ang mga materyales ng proyekto ay ibabahagi dito bilang binuo.