Quỹ Sở Hữu Cộng Đồng Doanh Nghiệp

Business Community Ownership Fund, National Development Council, and Office of Economic Development logos on a beige background.

 

Đầu tư. Trao quyền. Gắn kết.

Quỹ Sở Hữu Cộng Đồng Doanh Nghiệp (Business Community Ownership Fund) cung cấp cho các chủ doanh nghiệp ở Seattle các công cụ để kiểm soát tương lai của chính mình.

Quỹ Sở Hữu Cộng Đồng Doanh Nghiệp (Business Community Ownership Fund, BCO) là một mô hình đầu tư mới nhằm giải quyết vấn đề về giá thuê mặt bằng thương mại tăng cao ở Seattle, ảnh hưởng đến các khu phố và doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da màu, người nhập cư, phụ nữ, và người thuộc cộng đồng LGBTQ+. Những cộng đồng này tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn do các bất bình đẳng mang tính hệ thống, phân biệt chủng tộc, và các rào cản liên quan.

Quỹ BCO đảm bảo mức giá thuê mặt bằng ổn định và phải chăng cho các chủ doanh nghiệp. Sự ổn định tài chính này giúp cho các doanh nghiệp khu phố hiện tại có thể tiếp tục hoạt động tại địa điểm của mình và đưa các chủ doanh nghiệp bị di dời trở lại cộng đồng của họ.

Các chủ doanh nghiệp hợp tác với Quỹ BCO sẽ nhận được các lợi ích sau đây:

 • Sở hữu chung bất động sản thương mại.
 • Chi phí thuê mặt bằng ổn định và phải chăng.
 • Một cộng đồng hỗ trợ với các chủ doanh nghiệp khác.
 • Tiếp cận các công cụ và nguồn lực để hỗ trợ sự phát triển của họ.

Quỹ hoạt động như thế nào?

 1. Quỹ BCO đầu tư vào bất động sản thương mại ở các khu phố ở Seattle, nơi sẽ có các cửa hàng cho các chủ doanh nghiệp có nguy cơ bị di dời cao nhất.
 2. Quỹ tạo ra một công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company, LLC) để đầu tư vào mỗi dự án. Nhiều chủ doanh nghiệp có thể trở thành thành viên của LLC, công ty này sẽ mua bất động sản thương mại mà các doanh nghiệp đó sẽ sử dụng. Hội Đồng Phát Triển Quốc Gia (National Development Council, NDC) đảm bảo việc cấp vốn như thành viên quản lý.
 3. Các chủ doanh nghiệp được hưởng lợi thuế và dòng tiền thu nhập.

Mục tiêu của Quỹ BCO:

 • Giữ các doanh nghiệp nhỏ hiện tại do Người Da Đen, Người Bản Địa, và người da màu sở hữu trong các khu phố ở Seattle.
 • Tạo ra một phương hướng để đảm bảo bất động sản thương mại cho các doanh nghiệp đã bị di dời hoặc không thể thành lập doanh nghiệp ở Seattle do sự tăng giá thuê mặt bằng thương mại.
 • Xây dựng sự an toàn tài chính và độc lập kinh tế cho chủ doanh nghiệp.
 • Tăng thu nhập và giá trị kinh doanh bằng cách cung cấp sự ổn định và kiểm soát lâu dài cho chủ doanh nghiệp.

Quỹ BCO là một sự hợp tác giữa Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle (Seattle Office of Economic Development, OED) và Hội Đồng Phát Triển Quốc Gia (National Development Council, NDC). Quỹ hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm và đang tích cực tìm kiếm ý tưởng dự án.

Quỹ đang tìm kiếm các dự án thương mại phù hợp với các mục tiêu quan trọng của cộng đồng và doanh nghiệp, như tích hợp mặt bằng thương mại tầng trệt vào khu phố, cung cấp hàng hóa và dịch vụ phù hợp với văn hóa, và hỗ trợ sự bền vững và phát triển cho các chủ doanh nghiệp là phụ nữ, cộng đồng LGBTQ+, người da đen, người bản địa, và các chủ doanh nghiệp thuộc sắc tộc khác. Các dự án sẽ được ưu tiên xem xét dựa trên tiêu chí đầu tư và lợi ích cộng đồng đã được nêu ra của dự án.

Quý vị là một nhà tài trợ dự án bất động sản quan tâm đến việc hợp tác với Quỹ BCO? Nhà tài trợ dự án có thể là các nhà phát triển/chủ sở hữu bất động sản, tổ chức khu vực kinh doanh trong khu vực, hoặc các nhà tài trợ cộng đồng khác. Quỹ đang tìm kiếm các dự án có thể bắt đầu xây dựng trong vòng 12 tháng tới và tại các khu vực có nguy cơ di dời cao.

Các yếu tố được xem xét cho dự án

 • Tính công bằng
  • Quỹ sẽ đầu tư vào các dự án trong các khu vực ưu tiên về công bằng chủng tộc và xã hội.
  • Ưu tiên cho các dự án hỗ trợ các doanh nghiệp có nguy cơ bị di dời cao, bao gồm các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen, người bản địa, và các người da màu khác (BIPOC), người nhập cư, phụ nữ, và cộng đồng LGBTQ+.
 • Tác động
  • Các dự án sẽ hỗ trợ việc ngăn chặn sự di dời của các doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu địa phương hoặc hỗ trợ việc chuyển đổi vị trí của các doanh nghiệp đã bị di dời.
  • Các dự án và/hoặc chủ doanh nghiệp cần cung cấp các lợi ích cho cộng đồng và thể hiện tác động tích cực đến khu phố. Ưu tiên cho các dự án hỗ trợ nhiều doanh nghiệp.
 • Tính khả thi
  • Sự bền vững của doanh nghiệp, chẳng hạn như lịch sử doanh số bán hàng, doanh thu ròng, kinh nghiệm và thâm niên kinh doanh, và khả năng trả tiền thuê mặt bằng.
  • Tập trung vào các doanh nghiệp hiện có, ưu tiên xem xét các doanh nghiệp đã hoạt động từ 10 năm trở lên.
 • Tính sẵn sàng của dự án
  • Nguồn vốn dự án cơ bản cho dự án đã được xác định và đảm bảo (ngoại trừ phần không gian thương mại).
  • Dự án đã hoàn thành giai đoạn tiền phát triển ban đầu và có thiết kế và chi phí ước tính ban đầu.
  • Dự án có một số chi tiết lịch trình liên quan đến việc cấp phép, cấp vốn, và xây dựng.
  • Đội ngũ phát triển cần được thành lập với một chiến lược để tiếp cận và đưa doanh nghiệp vào thuê mặt bằng.

Các dự án có thể được nộp bất kỳ lúc nào và sẽ được xem xét liên tục. Nộp ý tưởng cho dự án của quý vị tại đây.

Quý vị là chủ doanh nghiệp nhỏ ở Seattle quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về Quỹ BCO? Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm, quý vị có thể điền vào biểu mẫu ngắn này để xem việc hợp tác với Quỹ Sở Hữu Cộng Đồng Doanh Nghiệp có phù hợp cho doanh nghiệp của quý vị hay không: Biểu Mẫu Quan Tâm dành cho Doanh Nghiệp (Business Interest Form).

Quý vị có câu hỏi?

Hỗ trợ ngôn ngữ

 • Đơn phải được nộp bằng tiếng Anh. Có nhân viên song ngữ sẵn sàng giúp quý vị hoàn thành đơn và trả lời câu hỏi. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, vui lòng gọi (206) 684-8090.

Thành Phố Seattle khuyến khích tất cả mọi người tham gia vào các chương trình và hoạt động của thành phố. Nếu quý vị có các câu hỏi khác, cần yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cho người khuyết tật, tài liệu bằng các định dạng khác hoặc cách tiếp cận thông tin, xin vui lòng liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle theo số (206) 684-8090 hoặc gửi email đến oed@seattle.gov.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.