Vietnamese - TIẾNG VIỆT

Tenant Animation - Renting in Seattle
Landlord Animation - Renting in Seattle

Cách thức mới để tiếp cận thông tin và nguồn lực thuê nhà tại Seattle!

 

Trung tâm tài nguyên Thuê ở Seattle là gì?

Hiện tại, Thành Phố Seattle có trang web và số điện thoại để giúp cả chủ nhà và người thuê nhà tiếp cận thông tin về thuê nhà tại Seattle.

Những thông tin nào có sẵn?

Trang web cung cấp thông tin về các quyền và trách nhiệm của cả chủ nhà và người thuê nhà trong quy trình thuê nhà, từ chuyển đến và chuyển đi. Trang web cũng có thông tin về các quy định của Thành Phố, tiêu chuẩn nhà ở tối thiểu, và những việc cần làm nếu quý vị hoặc người quen của quý vị bị phân biệt đối xử về nhà ở.  Quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị muốn trao đổi với ai đó, nhận sự giúp đỡ hoặc phàn nàn về nhà ở của quý vị. 

Luôn có sẵn dịch vụ thông dịch.

Các tài liệu được dịch:

Trang web này có các tài liệu được dịch, cung cấp thông tin hữu ích về quy định thuê nhà, bảo vệ người thuê nhà, luật nhà ở công bằng, dịch vụ tiện ích và các nguồn hỗ trợ hữu ích khác.

Seattle tin tưởng vào sự gắn kết và công bằng.  Người nhập cư và người tị nạn đều được chào đón ở đây.

Các nhân viên Thành Phố không hỏi về tình trạng công dân và phục vụ tất cả các cư dân bất kể tình trạng nhập cư của họ.

Để được giúp đỡ tìm nhà ở giá phải chăng, hỗ trợ chuyển nhà, trợ giúp pháp lý và các nguồn hỗ trợ cộng đồng khác, hãy gọi 2-1-1 hoặc 1 (877)-211-9274 hay truy cập win211.org.

Tài liệu hữu ích

CHUYỂN VÀO

LÀ NGƯỜI ĐI THUÊ

CHUYỂN ĐI