Ủy Ban Điện Ảnh Seattle

Playful graphic design with a peach-colored splash over a light blue background. A film projector is at the center and sparkles surround it.

Ủy Ban Điện Ảnh Seattle (Seattle Film Commission) sẽ cố vấn và đưa ra các khuyến nghị cho Thành Phố Seattle về việc phát triển các chính sách và chương trình nhằm nâng cao sự phát triển kinh tế của ngành điện ảnh ở Seattle. Mục tiêu là mang lại cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp và người lao động trong ngành điện ảnh ở địa phương, kết nối nhân tài với những công việc chất lượng, thúc đẩy bình đẳng chủng tộc trong ngành, và giúp Seattle trở thành một địa điểm hấp dẫn để sản xuất phim.

Các đơn đăng ký và đề cử cho Ủy Ban Điện Ảnh Seattle sẽ được nhận cho đến ngày 12 tháng 3 năm 2023, lúc 11h59 tối. 

Đơn đăng ký và đề cử phải được nộp bằng tiếng Anh. Có nhân viên song ngữ sẵn sàng giúp quý vị hoàn thành đơn của mình hoặc trả lời các câu hỏi. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, vui lòng gọi (206) 684-8090.

Quý vị có quan tâm đến việc đăng ký không?

Vui lòng điền vào đơn đăng ký ngắn này: Đơn Đăng Ký Thành Viên Ủy Ban Điện Ảnh Seattle.

Quý vị sẽ cần kèm theo sơ yếu lý lịch của mình và một tuyên bố ngắn gọn về ý định.

Quý vị có muốn đề cử một chuyên gia trong ngành điện ảnh không?

Quý vị có thể gửi đề xuất thông qua liên kết này: Đơn Đề Xuất Thành Viên Ủy Ban Điện Ảnh Seattle.

Quy trình nộp đơn đăng ký và đề cử

Các đơn phải được nộp bằng tiếng Anh. Có nhân viên song ngữ sẵn sàng giúp quý vị hoàn thành đơn của mình hoặc trả lời các câu hỏi.

Sau khi giai đoạn nộp đơn kết thúc vào ngày 12 tháng 3 năm 2023, Văn Phòng Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố sẽ chọn các thành viên tham gia vào Ủy Ban Điện Ảnh Seattle.

Quý vị có cần hỗ trợ hoặc có câu hỏi không?

Vui lòng gọi (206) 684-8090 để được hỗ trợ và cho biết các thông tin sau trong thư thoại của quý vị: tên, số điện thoại, ngôn ngữ yêu cầu, và loại hỗ trợ mà quý vị cần.

Các vị trí trống

Ủy Ban Điện Ảnh Seattle sẽ là một nhóm đa dạng có 11 thành viên gồm các chuyên gia trong ngành điện ảnh đại diện cho 11 lĩnh vực liên quan đến điện ảnh.

 • Vị trí 1: Nhân tài trên màn ảnh hoặc người đại diện của họ.
 • Vị trí 2: Công đoàn ngành điện ảnh.
 • Vị trí 3: Cơ quan quảng cáo và sáng tạo.
 • Vị trí 4: Nhà sản xuất quảng cáo thương mại hoặc công ty sản xuất.
 • Vị trí 5: Trường điện ảnh, chương trình điện ảnh, hoặc nhà giáo dục điện ảnh.
 • Vị trí 6: Các công ty hậu kỳ và nhân sự như biên tập viên, người soạn nhạc, và giám sát hậu kỳ.
 • Vị trí 7: Nhóm sản xuất phim, bao gồm nhưng không giới hạn đạo cụ, bối cảnh, tủ quần áo, trang điểm, làm tóc, quay phim, tay cầm và điện.
 • Vị trí 8: Liên hoan phim hoặc công ty phân phối nội dung phim.
 • Vị trí 9: Quản lý địa điểm quay phim.
 • Vị trí 10: Các tổ chức điện ảnh trực thuộc và vận động cho các cộng đồng không được đại diện trong ngành công nghiệp điện ảnh.
 • Vị trí 11: Công nghệ nhập vai (chẳng hạn như thực tế tăng cường, mở rộng, hỗn hợp và thực tế ảo) và các doanh nghiệp công nghệ mới nổi.

Các chương trình hoặc hỗ trợ sắp tới

Để nhận thông tin cập nhật về các chương trình khác từ Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế, vui lòng đăng ký nhận tin tức cập nhật của chúng tôi hoặc theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội: @SeattleEconomy trên Twitter, Instagram, và Facebook.

Thành Phố Seattle khuyến khích tất cả mọi người tham gia vào các chương trình và hoạt động của thành phố. Đối với các câu hỏi khác, yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cho người khuyết tật, tài liệu bằng các định dạng khác hoặc cách tiếp cận thông tin, xin vui lòng liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế theo số (206) 684-8090 hoặc gửi email đến oed@seattle.gov.

Film and Music

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8993
filmoffice@seattle.gov

The Office of Film and Music is devoted to promoting Seattle's film and music industries. The Seattle Film and Music Office is a streamlined resource for all of your film and music needs.