Seattle Relief Fund (Pondo ng Tulong ng Seattle)

English
አማርኛ
简体中文
한국어
Soomaali
Español
Tagalog
Tiếng Việt

Magsasara ang aplikasyon ng The Seattle Relief Fund sa Lunes, Nobyembre 15,2021.

Ang lahat ng "pag-apruba" at "pagtanggi" na mga abiso ay ipinadala sa mga aplikante noong Disyembre 15, 2021 nang 12:00 p.m.