Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ

Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Stabilization Fund for Businesses) Năm 2020 Dành Cho Các Doanh Nghiệp và Tổ Chức Phi Lợi Nhuận Chịu Ảnh Hưởng Bởi COVID-19

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle (Seattle Office of Economic Development) sẽ đầu tư thêm 4 triệu đô để giúp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Stabilization Fund - SBSF) cung cấp các khoản tài trợ 10.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận trên khắp Seattle đã bị ảnh hưởng tài chính bởi COVID-19. Quỹ này ưu tiên các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận nằm ở các khu vực có nguy cơ di dời nhiều  trong thành phố, các doanh nghiệp siêu nhỏ, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sáng tạo và các doanh nghiệp chịu tác động kinh tế lớn nhất.

Quỹ này cũng sẽ ưu tiên các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận nào cam kết không giảm lương và các lợi ích cung cấp cho nhân viên trước khi xảy ra tình huống khẩn cấp của COVID-19. Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle sẽ đảm bảo rằng ít nhất hai phần ba số tiền tài trợ sẽ được trao thông qua quy trình xổ số cho các doanh nghiệp có từ năm nhân viên trở xuống và từ các khu vực được xác định là có nguy cơ phải di dời nhiều hoặc có hoàn cảnh khó khăn nhiều theo Chỉ Số Công Bằng Xã Hội và Chủng Tộc của Thành Phố (City’s Race and Social Equity Index).

Những điều kiện phải đáp ứng là gì

 • Doanh nghiệp nằm trong giới hạn thành phố Seattle (các doanh nghiệp ở khu vực không thuộc quản lý của chính quyền Quận King thì không đủ điều kiện nhận tiền Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ “SBSF”)
 • 25 nhân viên trở xuống làm việc toàn thời gian theo giờ hành chính (Full-Time, “FTEs”) hoặc tương đương toàn thời gian kể từ tháng 3 năm 2020
 • Doanh thu ròng hàng năm ở mức $2 triệu đô la hoặc ít hơn
 • Có giấy phép kinh doanh hợp lệ của Thành phố Seattle
 • Doanh nghiệp không có quá 2 chi nhánh
 • Đã kinh doanh ít nhất 12 tháng tính từ ngày 9 tháng 11 năm 2020
 • Doanh nghiệp chưa từng nhận được tiền Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ trước đây
 • Các tổ chức vì lợi nhuận hoặc các tổ chức  đăng ký là phi lợi nhuận mà đặc biệt đang cung cấp các cơ hội kinh tế thông qua các chương trình giáo dục hoặc đào tạo việc làm
 • Doanh nghiệp hoạt động từ một địa điểm thực tế (ngoại trừ các ngành công nghiệp sáng tạo và xe di chuyển bán thức ăn)
  • *** Các Người Bán Tại Chợ Nông Sản (Farmers Market) hội đủ điều kiện để đăng ký và được yêu cầu cung cấp địa chỉ của chợ nông sản nơi họ bán
 • Các doanh nghiệp giới hạn khách hàng từ 18 tuổi trở lên hội đủ điều kiện nhận tiền quỹ nhưng trừ những doanh nghiệp được quy định là doanh nghiệp “giải trí dành cho người lớn” theo điều Luật Thành phố Seattle 6.270 (Seattle Municipal Code 6.270) sẽ không hội đủ điều kiện nhận tiền quỹ

Tiêu Chí Bổ Sung Cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Để đủ điều kiện, tổ chức phi lợi nhuận của quý vị phải:

 • Tổ chức phi lợi nhuận đang trong trạng thái đang hoạt động với Ngoại Trưởng Washington
 • Cung cấp cơ hội kinh tế thông qua dạy học và / hoặc đào tạo việc làm (job training)
 • Không phải là người từng nhận tiền trợ cấp của Thành phố Seattle vào năm 2020

Đơn đăng ký Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ sẽ được mở từ ngày 9 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Hãy hoàn thành đơn đăng ký Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ trước 11:59 giờ tối ngày 30 tháng 11 năm 2020.

Câu Hỏi Thường Gặp Về Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ/strong>

Hỗ trợ và Phiên dịch

INếu quý vị cần hỗ trợ điền đơn hoặc có thắc mắc, vui lòng gửi email tới oed@seattle.gov hoặc gọi cho Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế, Office of Economic Development (OED) theo số (206) 684-8090 và để lại lời nhắn với thông tin sau đây:

 • Tên của quý vị
 • Số điện thoại
 • Ngôn ngữ mà quý vị cần bằng tên tiếng Anh. Ví dụ nếu quý vị cần tiếng Việt, hãy nói “Vietnamese”.
 • Quý vị cần giúp đỡ điều gì

Nhân viên nói được ngôn ngữ của quý vị yêu cầu sẽ gọi lại cho quý vị nhanh nhất có thể.

Ngày hội thảo trên mạng sẽ cung cấp thông tin và đáp câu hỏi

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế (OED) sẽ tổ chức ba ngày hội thảo trên mạng để chia sẻ thông tin làm cách nào để đăng ký thành công xin tiền Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ, Small Bussiness Stabilization Fund (SBSF).

 • Ngày 12 tháng 11 năm 2020 12 giờ trưa - 1 giờ chiều
 • Ngày 18 tháng 11 năm 2020 12 giờ trưa - 1 giờ chiều

Đăng ký cho hội thảo trên mạng ở đây: https://register.gotowebinar.com/rt/3529591065459961359

Cho đến nay, 469 doanh nghiệp nhỏ đã nhận được tài trợ thông qua Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ. Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế (OED) đã nhận được hơn 9.000 đơn xin quỹ tiền vào tháng 3 năm 2020 khi Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ được ra mắt. Bởi vì nhu cầu vượt quá mức độ của nguồn lực đã có, quy trình xin quỹ tiền đã không thể mở lại được — thay vào đó, những người nhận tài trợ cho vòng thứ hai và thứ ba đã được chọn bằng cách rút thăm từ danh sách những người đã nộp đơn và hội đủ điều kiện ban đầu

Xem lại danh sách tất cả doanh nghiệp đã nhận được tiền Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ tại đây.

Xem lại bảng điều khiển dữ liệu đầy đủ của chúng tôi về tất cả doanh nghiệp đã nhận được Quỹ Ổn Định Doanh Nghiệp Nhỏ