Sanduuqa Xasilinta Ganacsiga Yaryar

Sanduuqa Xasilinta Ganacsiga Yaryar ee 2020 ee Ganacsiga saameynta ku yeeshay COVID-19

OED waxay maalgelin doontaa $5.2 milyan oo dheeri ah si loo xasiliyo ganacsiyada yaryar. Sanduuqa Xasilinta Ganacsiga Yaryar (SBSF) wuxuu siinayaa $10,000 deeqo ganacsiyada yaryar ee Seattle oo dhan kuwaasoo uu saamaysay dhaqaale ahaan COVID-19. Sanduuqani wuxuu mudnaan siinayaa ganacsiyada ku yaal aagagga magaalada ee halista ugu jira barakac ballaaran, ganacsiyada shirkadaha yar-yar, ganacsiyada waaxda hal-abuurka leh, iyo ganacsiyada la kulmay saamaynta dhaqaale ee ugu weyn.

U-qalmitaanka

 • Ganacsigu wuxuu ku yaalaa xadka magaalada Seattle (meheradaha ku yaal xaafadaha King County ee aan ka mid ahayn uma qalmaan SBSF)
 • 25 shaqaale u dhigma waqti-buuxa ah ("FTEs") ama ka yar illaa Maarso 2020
 • Dakhliga sanadlaha ah uu ka hooseeya $2 milyan
 • Ruqsad ganacsi oo ansax ah ee Magaalada Seattle
 • Ganacsigu ma laha wax ka badan 2 goobood
 • Uguyaraan 12 bilood waa in uu jiraa ganacsigu
 • Kuma jiraan kuwii horey u qaatay lacagta Sanduuqa Xasilinta Ganacsiga Yaryar
 • Ganacsi macaash doon ah (maaha 501c3 ama urur kale oo aan faa'iido doon ahayn 501)
 • Ganacsigu wuxuu ka shaqeeyaa meel muuqta (marka laga reebo warshadaha hal-abuurka leh iyo Baabuurta Cuntada)
 • Ganacsiyada ku xaddidaya macaamiisha jira illaa 18 sano iyo wixii ka weyn ayaa xaq u leh marka laga reebo kuwa lagu sharciyeeyo meheradaha "madadaalada dadka waaweyn" ee hoos yimaada Xeerka Degmada Seattle 6.270

Codsiga Sanduuqa Xasilinta Ganacsiga Yaryar wuxuu furnaan doonaa laga bilaabo Noofambar 9 - Noofambar 30, 2020.

Sanduuqa Xasilinta Ganacsiga Yaryar Su'aalaha Inta Badan La Weydiiyo

Caawinaad iyo Fasiraad

Haddii aad u baahan tahay caawimaad dhammaystirka arjiga ama aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan emayl u dir oed@seattle.gov ama wac Xafiiska Horumarinta Dhaqaalaha (206) 684-8090 oo ka tag cod fariin leh macluumaadka soo socda:

 • Magacaaga
 • Lambarka taleefanka
 • Luqadda aad ugu baahan tahay Ingiriisiga
 • Waa maxay taageerada aad u baahan tahay

Qof ka mid ah shaqaalaha ku hadla luqaddada ayaa ku soo wici doona sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.

Webinar Macluumaad

OED waxay martigalin doontaa seddex kulan si ay ula wadaagaan macluumaadka ku saabsan sida loogu guuleysto codsashada SBSF:

 • Noofambar 12, 2020 12 pm-1pm
 • Noofambar 18, 2020 12 pm-1pm

Halkan iska diiwaangeli

Ilaa iyo maanta, 469 ganacsiyo yaryar ayaa helay deeqo iyadoo loo marayo Sanduuqa Xasilinta Ganacsiga Yaryar. OED waxay heshay in ka badan 9,000 oo codsi bishii Maarso 2020 markii la bilaabay Sanduuqa Xasilinta. Sababtoo ah baahida ayaa ka badnaatay kheyraadka la heli karo, howsha dalabka dib looma furin-taas bedelkeeda, deeq bixiyeyaasha wareegga labaad iyo saddexaad waxaa bakhtiyaa nasiibka looga xushay keydkii hore ee codsadayaasha u qalma

Dib u eeg halkan liiska buuxa ee abaalmarinta Sanduuqa Xasilinta.
 

Dib u eeg dashboardkeena xogta oo dhameystiran oo ku saabsan Abaalmarinta Sanduuqa Xasilinta